Używany przez liczne firmy transportowe oraz m.in. przez Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, Izby Celne, BAG w Niemczech i inne inspekcje. Urządzenie do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców (2w1). Pozwala na spełnienie ustawowych wymagań dotyczących pobierania i archiwizacji danych. Współpracuje ze wszystkimi dostępnymi na rynku tachografami cyfrowymi i kartami kierowców.

 • Urządzenie typu 2w1,
 • Pasek postępu oraz dźwiękowa i błyskowa sygnalizacja pracy urządzenia,
 • Możliwość pobrania danych z tachografu i karty kierowcy za jednym razem,
 • Możliwość konfiguracji wszystkich przycisków,
 • Gwarantowana poprawność i szybkość odczytu,
 • Bieżąca kontrola i oszczędność czasu dzięki możliwości pobierania danych z poszczególnych okresów m. in. 7, 28, 90 i 365 dni,

 • Automatyczne pobieranie danych od daty ostatniego pobrania, na podstawie rejestru obsługującego aż do 1000 pojazdów,
 • Pamięć wewnętrzna co najmniej 2GB,
 • Prosta, intuicyjna obsługa i konfiguracja,
 • Złącze USB (w komputerze zgłasza się jako dysk typu Pendrive),
 • Ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia,
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania poprzez aktualizator TachoReader Combo,
 • Darmowe aktualizacje oraz wsparcie serwisowe,
 • Specyfikacja techniczna >> LINK
Powrót